Behoud Indiaase houtmarkt gegarandeerd

IMG_9769 (1)

De export van hout naar India na 31 maart 2017 is gegarandeerd. Na ingreep van het ministerie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) kunnen houtexporteurs gerust hout exporteren naar India. Meer dan 50% van de houtexport gaat naar India.

Volgens het Office Memorandum van India kan er na 31 maart 2017 geen hout dat niet ontsmet is volgens hun geldende regels het land binnenkomen. De “Indian Plant Quarantine Order 2003” vereist dat het hout dat India binnenkomt, dient ontsmet te zijn met methylbromide. Volgens India worden bij het gebruik van dit middel alle schadelijke organismen (waaronder insecten) gedood. Er is geen ander middel (nog) als methylbromide. Het hout dat gefumigeerd is met aluminiumfosfide, welke momenteel in Suriname wordt gehanteerd, zal na die datum niet geaccepteerd worden  door India.

Op vrijdag 10 maart 2017 zijn minister Soeresh Algoe en delegatie samen met de houtexporteurs bijeengekomen over het bovengenoemde te praten. Deze kwestie is van nationaal belang gezien de export van hout van Suriname naar India een wezenlijke bijdrage aan de staatsinkomsten van Suriname. De economische bijdrage van de sector vanuit exporten naar India zijn:

Exporthoeveelheden en – waarden:

  • 2014:   14,237 CBM –     1,7 miljoen
  • 2015:   90,253 CBM –  10,8 miljoen
  • 2016:  132,481 CBM – 15.9 miljoen

Gezien de steeds toenemende houtexport is dit van eminent belang voor de economische ontwikkeling.Tijdens de afgelopen bijeenkomst van de Raad van Ministers (RvM) is goedkeuring gegeven voor het gebruik van methylbromide door de houtexportbedrijven. De houtexporteurs waren zeer ingenomen dat de overheid gehoor heeft gegeven aan hun verzoek.

In het Montreal Protocol, Artikel 2H, staat vermeld dat methylbromide wel toegestaan is voor quarantaine en pre-shipment toepassingen om de introductie en/of de verspreiding van schadelijke organismen te voorkomen, waarbij het gebruik onder toezicht van de nationale plantenbeschermingsorganisatie (National Plant Protection Organisation (NPPO)) dient te geschieden. Het ministerie zal alle pystosanitaire maatregelen treffen met betrekking tot het gebruik van methylbromide en ook erop toezien dat het middel op de juiste manier wordt toegepast, geeft minister Algoe toe.

 

Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
Filed in: Landelijk

Leave a Reply

Submit Comment


© 2018 Krindenki. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.