Ingezonden: Persoonlijke 1 mei boodschap aan werkende klasse

dag van de arbeid

Ik heb het vandaag nodig geacht om een persoonlijke 1 mei boodschap te richten aan de werkende klasse van ons land. Ik heb gemeend om dit te doen omdat ik gemerkt heb dat er een zijdens de werkende klasse het geloof in hun werkelijke kracht en potentie een diepte punt bereikt heeft.

Het geloof in eigen kunnen is zoek en de afhankelijkheid van werkgevers is dusdanig toegenomen dat het innemen van zelfstandige positie haast onmogelijk geworden is als gaat om transformatie van onze samenleving en verbetering van de maatschappelijke positie van de werkende klasse.

De huidige positie van de werkende klasse is niet alleen te danken aan zij die het kapitaal beheren (de werkgevers), maar aan de leiders van de werkende klasse die bewust of onbewust collaboreren met de werkgevers (kapitaalbezitters).

De zwakte van de werkende klasse is gelegen in feit dat zij slechts het beheer hebben over hun arbeidskracht en absoluut geen of nauwelijks beheer over andere productie factoren. Het ironische is dat juist in deze zwakte juist de KRACHT ligt van de werkende klasse. Immers de enige bron van welvaartscreatie is ARBEID!!

Waar de werkende klasse zich over zal moeten bezinnen is hoe zij hun arbeidskracht, die de enige bron van welvaartscreatie is, zal kunnen inzetten voor de vooruitgang van zichzelf en daarmee de samenleving.

Mijn inzichten in de strijd van de werkende klasse leren mij dat de huidige leiders van de arbeidsklasse, met name zij die thans wederom de werkende klasse voor hun eigen persoonlijke en politieke ambities misbruiken, niet instaat zijn om de nieuwe fase van de strijd van de werkende klasse te leiden. Zij missen niet slechts de kennis, de inzichten en het creatief vermogen, maar ook de daadwerkelijk wil om leiding te kunnen geven in de nieuwe fase van de strijd van de werkende klasse.

De nieuwe fase van de strijd van de werkende klasse moet gericht zijn op het verwerven van het beheer van de andere productie factoren en ook gericht zijn op het verwerven van kennis , inzicht, inventiviteit en creativiteit om met de andere productie factoren om te kunnen gaan.

Wanneer de werkende klasse zich hiervan bewust wordt zal zij geen tijd hebben om te gaan betogen voor lotsverbetering en transformatie van de samenleving, maar zal zij haar lot in eigen hand nemen en haar lot zelf bepalen.

Ik roep daarom de werkende klasse van ons land op, om op de dag van 1 mei 2017 zich hierover te bezinnen en als zij daadwerkelijk zich bezint en tot het inzicht komt dat thans de tijd rijp is dat zij haar lot in eigen hand moet nemen, zij op 2 mei meteen daarmee een aanvang maakt.

Ik wens daarom de totale Surinaamse samenleving en in het bijzonder de werkende klasse van ons land een bezinningsvolle 1 mei, Dag van de Arbeid toe.

Winston WIRHT

 

 

Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
Filed in: Ingezonden

Leave a Reply

Submit Comment


© 2018 Krindenki. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.