List/Grid Arbeidstips Subscribe RSS feed of category Arbeidstips

Arbeidstip maandag 01 mei 2017

Arbeidstip maandag 01 mei 2017

  Als de werkgever een reglement voor zijn werknemers vaststelt moet het geschreven zijn in de Nederlandse taal. De werknemers moeten schriftelijk verklaren of ze zich met het reglement of… Read more »

Arbeidstip woensdag 22 maart 2017

Arbeidstip woensdag 22 maart 2017

  Van hard werken gaat niemand dood, maar er kunnen wel gezondheidsklachten optreden, en dat geldt niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Vermijd daarom zoveel mogelijk zware fysieke arbeid en… Read more »

Arbeidstip woensdag 08 maart 2017

Arbeidstip woensdag 08 maart 2017

  Bouwvakkers die werkzaamheden verrichten op hoogten van boven 2 ½  meter moeten tenminste voorzien zijn van safety belts, waardoor het vallen kan worden tegengehouden. Zulks is noodzakelijk om ongelukken… Read more »

Arbeidstip zaterdag  18 februari 2017

Arbeidstip zaterdag  18 februari 2017

  Werklokalen dienen de mogelijkheid te hebben voor voldoende luchtverversing. De luchtverversing mag zowel op natuurlijke- als kunstmatige wijze geschieden. Door bijvoorbeeld openingen te maken in wanden en plafonds kan… Read more »

Arbeidstip vrijdag 17 februari 2017

Arbeidstip vrijdag 17 februari 2017

  Werkgevers, u dient ervoor te zorgen dat uw werkplaats zodanig is ingericht en wordt onderhouden, waardoor de veiligheid van uw werknemers gegarandeerd is. Indien de werkzaamheden in de openlucht… Read more »

Arbeidstip donderdag 16 februari 2017

Arbeidstip donderdag 16 februari 2017

  De werkgever heeft de plicht om aangifte te doen bij de Arbeidsinspectie indien ongevallen zich voordoen in zijn onderneming. De aangifte moet gedaan worden bij het hoofd van de… Read more »

Arbeidstip woensdag 15 februari 2017

Arbeidstip woensdag 15 februari 2017

  Werkgevers zijn verplicht hun personeel te verzekeren tegen bedrijfsongevallen al vanaf de eerste werkdag. Deze verzekering staat bekend als de SOR-verzekering. De werkgever is verplicht de arbeidsinspecteur ten alle… Read more »

Arbeidstip dinsdag 14 februari 2017

Arbeidstip dinsdag 14 februari 2017

  Loshangende kleding, lang haar, vingerringen of loshangende sieraden zijn levensgevaarlijk als u met bewegende machines en apparatuur werkt. U loopt het risico gegrepen te worden door bewegende machines met… Read more »

Arbeidstip maandag 13 februari 2017

Arbeidstip maandag 13 februari 2017

  Houd rekening met collega’s, omstanders en verkeer bij het maaien of werken met een brushcutter. Bevinden zich personen binnen een straal van 15 meter, scherm het wegslingerend materiaal af… Read more »

Arbeidstip zaterdag 4 februari 2017

Arbeidstip zaterdag 4 februari 2017

Werkgevers, voor een vlotte gang van zaken binnen uw bedrijf  wordt u aanbevolen regelmatig werkbesprekingen te voeren met uw personeel over het werk. Door afstemming te plegen voorkomt u misverstanden… Read more »

© 2018 Krindenki. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.